به دلیل استفاده گسترده از ابزارهای دیجیتال جهت نگهداری اطلاعات از سیستم های خانگی تا سرورها و Data Center های بزرگ سازمانی با خطر از دست رفتن اطلاعات به دلیل مشکلات سخت افزاری، نرم افزاری و یا خطاهای کاربر در حذف ناخواسته اطلاعات مواجه هستیم.

شرکت سپهر دانش و مهارت با بهره مندی از امکانات تخصصی شرکت های توانمند در حوزه بازیابی اطلاعات در سطح کشور توانسته است این خدمات را در سطح استان ارائه نماید.

بازیابی اطلاعات می تواند شامل هر یک از موارد زیر باشد:

  • بازیابی اطلاعات سرورهایی که به دلیل نوسانات برق و یا ضرب دیدگی، حافظه های آنها آسیب دیده است.
  • اطلاعات هاردهای اکسترنال که به دلیل ضرب دیدگی اطلاعات آنها قابل مشاهده نمی باشد.
  • بازگرداندن اطلاعاتی که به اشتباه از روی سیستم ها حذف گردیده اند.

و هر گونه مشکلاتی از این دست که باعث حذف اطلاعات شده است.

خدمات ما

مشتریان ما در این زمینه