به دلیل گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات در مشاغل مختلف و سرعت و تغییرات این فناوری در دنیای امروز در بیشتر مواقع صاحبان مشاغل و مدیران سازمان ها، موسسات و شرکت ها و همچنین کارشناسان فناوری اطلاعات آنها به دلیل مشغله های بالای کاری و هزینه های بالای آموزشی قادر به شناخت و استفاده از فناوری های جدید در حوزه فناوری اطلاعات نیستند.

شرکت سپهر دانش و مهارت با استفاده از دانش متخصصان و مهارت کارشناسان فناوری اطلاعات و کسب دانش از اساتید معتبر بین المللی و اخد مشاوره از فعالان حوزه IT در سراسر کشور، توانسته است دانش و مهارت خود را به بالاترین سطوح برساند.

در همین راستا با هدف بهبود کسب و کار، کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی سازمان ها، شرکت ها و موسسات خصوصی و بنگاه های اقتصادی آمادگی دارد ضمن بررسی وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در این مجموعه ها، مشاوره ها و راهکارهای کم هزینه و کارآمدی را به مدیران این مجموعه ها ارائه دهد.